บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
E-mail: cte_envi@yahoo.com TEL: 02-101-3409
ตรวจวัดโดยผู้มีประสบการณ์
E-mail: cte_envi@yahoo.com TEL: 02-101-3409
Previous slide
Next slide

บริษัท ซี.ที. เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตรวจวัดโดยผู้มีประสบการณ์

ทีมงานภาคสนามที่เข้าทำการตรวจวัด เป็นผู้มีคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง

มีความพร้อมในด้าน
การบริการ

การเข้าทำการตรวจวัด ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจวัด เช่น บันได, นั่งร้าน หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจวัดทั้งหมด

อุปกรณ์ Safety ที่ได้มาตรฐาน

สำหรับทีมภาคสนามจะจัดส่งทีมที่เคยให้บริการแก่ท่านเพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงานทุกครั้ง และมีการสวมใส่ อุปกรณ์ Safety ที่ได้มาตรฐานในขณะปฏิบัติงาน

เลขทะเบียน ว -270

07

ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์