บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ( Emission from Stack )

บริการตรวจวัดฯ คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (ปล่องระบายอากาศ)

  • Total Suspended particulates (TSP)
  • Sulfur Dioxide (SO2)
  • Oxide of Nitrogen (NOx)
  • Nitrogen Dioxide (NO2)
  • Carbon Monoxide (CO)
  • Ozone (O3)
  • ความทึบแสงของปล่อง (Opacity)
  • Xylene, Toluene, Ammonia, Hydrogen Peroxide, Nitric acid