การให้บริการตรวจวัด

ในการเข้าบริการตรวจวัดจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ทีมงานภาคสนามที่เข้าทำการตรวจวัด เป็นผู้มีคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง
 2.ในการเข้าทำการตรวจวัด ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจวัด เช่น บันได, นั่งร้าน หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจวัดทั้งหมด
3.สำหรับทีมภาคสนามจะจัดส่งทีมที่เคยให้บริการแก่ท่านเพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงานทุกครั้ง และมีการสวมใส่ อุปกรณ์ Safety ที่ได้มาตรฐานในขณะปฏิบัติงาน