มาตรฐานการเก็บ และวิธีการวิเคราะห์

  • OSHA (Occupational Safety & Health Adminstration)
  • NIOSH (National Institute of Occupation Safety and Health)
  • ACGIH (American Conference of Government Idustrial Hygienist)
  • US.EPA (United States Environmental Protection Agency)
  • AWWA (American Water Work Association)

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ถูกต้องตามวิธีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน โดยทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดและวิเคราห์พร้อมแนะนำวิธีการ