มาตรฐานการเก็บ และวิธีการวิเคราะห์

OSHA (Occupational Safety & Health Adminstration) N… Continue reading มาตรฐานการเก็บ และวิธีการวิเคราะห์

บริการอื่น ๆ

ที่ปรึกษาผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางนํ้า และทางอากาศ (รว… Continue reading บริการอื่น ๆ

บริการตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพน้ำดื่ม , น้ำเสีย ( Drinking, Waste )

บริการตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพน้ำเสีย-น้ำดื่ม ตามลักษณะท… Continue reading บริการตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพน้ำดื่ม , น้ำเสีย ( Drinking, Waste )

บริการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงาน ( Industrial Hygienist )

1. บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านกาย… Continue reading บริการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงาน ( Industrial Hygienist )

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ( Emission from Stack )

บริการตรวจวัดฯ คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (ปล่องระบายอาก… Continue reading บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ( Emission from Stack )

บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในบรรยากาศ (Ambient)

ให้บริการตรวจสภาพแวดล้อมในบรรยากาศ (Ambient) ระดับเสียง… Continue reading บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในบรรยากาศ (Ambient)

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Work place)

1. บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านกาย… Continue reading บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Work place)

การนำเสนอรายงาน

ในการนำเสนอรายงานจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1. ทางบริษัทฯ… Continue reading การนำเสนอรายงาน

การให้บริการตรวจวัด

ในการเข้าบริการตรวจวัดจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.ทีมงาน… Continue reading การให้บริการตรวจวัด